Ranking uczniów wytypowanych do wyjazdu na staż

Zespół przygotowujący projekt w składzie: Małgorzata Tarasiuk, Wojciech Wróbel i Andrzej Wojtkowiak, opracował już listę uczniów, którzy będą odbywali staż w ramach projektu systemowego “Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” w ramach działania 3.4.2 POKL realizowanego na zasadach Programu Leonardo da Vinci. Grupa 45 uczestników Projektu o nazwie “Praktyka zagraniczna szansą na zdobycie pracy” została wyselekcjonowana na podstawie kryteriów przyjętych przez Zespół.

Kryteria

Dwa pierwsze kryteria oparte są o specjalnie przygotowany ranking, na mocy którego została wyłoniona główna lista uczestników uwzględniająca oceny z przedmiotów zawodowych, języków obcych oraz z zachowania, przy czym ocena z języka niemieckiego dla grupy mechatroników jest podwójnie naliczana, a dla grupy turystów tak samo traktowana jest ocena z języka angielskiego. Po przeprowadzeniu weryfikacji według tych kryteriów ustalona została wstępna lista uczestników wraz z lista rezerwową. Z osobami na tych listach będą prowadzone rozmowy kwalifikacyjne i po spełnieniu pozostałych kryteriów wybrani uczestnicy udadzą się na staż zgodnie z założeniami projektu.

Ze względu na to, że Uczestnicy mogą tylko raz skorzystać z dofinansowania z programu Leonardo da Vinci w akcji Mobilność, część uczniów z klas czwartych technikum mechatronicznego, którzy przeszli pozytywnie wstępną weryfikację nie znalazła się na liście głównej, ponieważ brali oni udział w stażu w ramach wcześniejszego projektu.

Główne kryteria wstępnej selekcji

  1. dobre wyniki w nauce z wszystkich przedmiotów zawodowych, oraz z języka niemieckiego i angielskiego, w tym obcego zawodowego (został sporządzony ranking na podstawie ocen semestralnych i końcoworocznych z kilku lat),
  2. dodatkowo brano pod uwagę ocenę z zachowania, ponieważ muszą to być osoby nie sprawiające trudności wychowawczych, łatwo integrujące się w grupie, komunikatywne, mobilne i w miarę kreatywne zawodowo.

Pozostałe kryteria, które musi spełnić uczestnik projektu

  1. dobry stan zdrowia,
  2. dobra znajomość języka obcego pozwalająca na porozumiewanie się z pracodawcą,
  3. zaliczenie zajęć kulturowo-językowo-pedagogicznych przed wyjazdem na staż,
  4. zaznajomienie się i podpisanie umowy z Beneficjentem projektu,
  5. zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez Zespół Kierujący Projektem.

Grupa mechatroników

Lista główna

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa Punkty
Razem
(maks. 36 / 66 / 114)
Wartość procentowa
1. Tarasiuk Dawid II TA 32 88,89%
2. Krowiak Paweł III TA 55 83,33%
3. Żerebecki Bartłomiej III TA 55 83,33%
4. Fałat Tomasz II TA 28 77,78%
5. Tkaczyk Patryk III TA 50 75,76%
6. Tuszkiewicz Amadeusz III TA 50 75,76%
7. Kulesza Łukasz II TA 27 75,00%
8. Michoń Piotr II TA 27 75,00%
9. Mielniczuk Maciej II TA 27 75,00%
10. Długokencki Michał III TA 48 72,73%
11. Kaśków Krystian III TA 48 72,73%
12. Kopieniak Jakub II TB 25 69,44%
13. Ryl Grzegorz II TB 25 69,44%
14. Wróbel Piotr II TA 25 69,44%
15. Piskorz Wojciech III TA 45 68,18%
16. Wiencek Kamil III TB 44 66,67%
17. Mazur Krzysztof II TB 23 63,89%
18. Pietroń Jakub II TB 23 63,89%
19. Piotrowski Marcin II TB 23 63,89%
20. Potocki Kamil II TA 23 63,89%
21. Potyszka Piotr II TB 23 63,89%
22. Żelem Łukasz II TB 23 63,89%
23. Łasisz Bożydar III TA 42 63,64%
24. Niemiec Krzysztof III TB 42 63,64%
25. Sykuła Damian III TA 42 63,64%
26. Kamiński Bartłomiej III TB 41 62,12%
27. Czerwiwiec Dawid II TA 22 61,11%
28. Witek Dawid II TA 22 61,11%
29. Grotnik Krzysztof III TB 40 60,61%
30. Rutkowski Andrzej III TB 39 59,09%

Lista rezerwowa

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa Punkty
Razem
(maks. 36 / 66 / 114)
Wartość procentowa
1. Burda Krystian II TB 21 58,33%
2. Grzeszczak Krzysztof II TB 21 58,33%
3. Łabędzki Maciej II TA 21 58,33%
4. Pokora Maciej II TA 21 58,33%
5. Seregiet Patryk IV TB 66 57,89%
6. Gabinet Dawid III TA 38 57,58%
7. Rolak Dawid III TA 38 57,58%
8. Woźniewicz Andrzej III TB 38 57,58%
9. Kazojć Piotr IV TA 65 57,02%
10. Pacierz Karol IV TB 65 57,02%
11. Szymański Mateusz IV TA 65 57,02%
12. Wołoch Tomasz IV TA 65 57,02%

Grupa turystów

Lista główna

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa Punkty
Razem Wartość procentowa
1. Kokoszanek Jagoda III TT 47 87,04%
2. Madalińska Agnieszka III TT 46 85,19%
3. Kozłowska Malwina III TT 45 83,33%
4. Dziechciarz Aleksandra III TT 44 81,48%
5. Krzemińska Katarzyna III TT 44 81,48%
6. Kuriata Paulina III TT 44 81,48%
7. Lipa Aleksandra II TTL 45 75,00%
8. Pyrzyk Martyna II TT 42 70,00%
9. Weryszko Weronika II TT 42 70,00%
10. Bondzior Angelika II TT 41 68,33%
11. Wawruch Monika II TT 39 65,00%
12. Ściubidło Klaudia II TT 38 63,33%
13. Czarnota Karolina III TTL 38 63,33%
14. Skukowska Anna II TTL 37 61,67%
15. Sobala Bartłomiej III TTL 37 61,67%

Lista rezerwowa

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa Punkty
Razem Wartość procentowa
1. Tomczyszyn Iwona III TT 42 77,78%
2. Stachurska Patrycja III TT 41 75,93%
3. Szawiel Honorata III TT 40 74,07%
4. Kochanowicz Małgorzata II TT 38 63,33%
5. Florek Mira III TTL 37 61,67%