27.04.2017 roku w Głogowskim Parku Saperów odbyły się XXV Ogólnopolskie Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża. W etapie rejonowym wystartowało jedenaście pięcioosobowych drużyn, w tym drużyna 1-13 Hufca Pracy. Paweł Malec, Kacper Choma, Patryk Bakieszczuk, Kacper Barwiński i Daniel Kowalski to uczniowie klasy II ZS w Chocianowie i pracownicy młodociani firmy VW Motor Polska.

Po uroczystym odśpiewaniu hymnu zawodnicy zmierzyli się z częścią teoretyczną oraz praktyczną. Test składał się z pytań dotyczących wiedzy z zakresu pierwszej pomocy, międzynarodowego prawa humanitarnego oraz wiedzy o ruchu. Część praktyczna natomiast miała charakter pętli. Zawodnicy mieli do pokonania trasę, przy której znajdowały się upozorowane zdarzenia i sytuacje wymagające udzielenia pomocy. Chłopcy musieli pomóc poszkodowanym w wypadku komunikacyjnych, porażonemu prądem, opatrzyć rany i złamania czy uratować podtopionych. Na stacjach oceniane było bezpieczeństwo ratowników, ratowanie życia, wezwanie kwalifikowanej pierwszej pomocy, umiejętność samodzielnego działania każdego z zawodników czy ich praca zespołowa. Sędziami byli wykwalifikowani ratownicy, którzy zwracali uwagę na każdy szczegół podczas działań ratowniczych. Konkurencja była silna i niestety nie udało się nam zając miejsca na podium, ale mimo wszystko jesteśmy zadowoleni. Przygotowania i start w Mistrzostwach był dla naszych uczestników ogromną lekcją, dzięki której nauczyli się udzielania pierwszej pomocy czyli czynności najważniejszych. Czynności ratujących ludzkie życie!

Artykuł i zdjęcia: wychowawca 1-13 HP Przemków Barbara Bogusz