Rekrutacja na rok szkolny 2021/22

Absolwentów szkół podstawowych i ich Rodziców zachęcamy do zapoznania się z terminami postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021-2022.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol