Rocznica sowieckiej napaści w szkicach uczniów

17 września - materiał informacyjny (1118 pobrań )

17 września  mija 83 rocznica sowieckiej napaści  na Polskę. Konsekwencją ataku był między innymi zabór Kresów Wschodnich przez ZSRR oraz wywózka wielu Polaków w głąb Związku Sowieckiego. W dzień ten na całym świecie  obchodzony jest  Dzień Sybiraka – święto upamiętniające zesłańców na Syberię. To szczególna rocznica, którą obchodzimy w cieniu obecnej wojny na Ukrainie.

Przez cały mijający tydzień uczniowie klas pierwszych technikum podczas lekcji plastyki otrzymali zadanie wykonania szkicu ołówkiem, upamiętniającego rocznicę napaści ZSRR na Polskę.

Pamięć o Polakach deportowanych w głąb ZSRS nigdy nie zatarła się w powojennej Polsce, choćby ze względu na skalę tych represji, mimo że komunistyczne władze robiły wiele, by tak się właśnie stało. Śmierć na zesłaniu, choroby, grabieże majątków, rozbite rodziny – pamięć o tych wszystkich tragediach istnieje wśród naszych uczniów. Prace, które wykonali są tego najlepszym dowodem. Efektem zajęć jest wystawa pt. „Ludzie ludziom…”, która znajduje się w holu na parterze (tuż obok biblioteki).

Z okazji Dnia Sybiraka życzymy całej społeczności Sybiraków dużo zdrowia oraz siły do prowadzenia dalszej aktywności na rzecz kultywowania pamięci o losie zesłanych na Syberię ludzi.