Ścieżka edukacyjna PGM, 2011

W dniu 6 października 2011 roku odbył się warsztat edukacji ekologicznej nr 5 pn. “Ekologia na terenie powiatu polkowickiego – “Ścieżka edukacyjna PGM”. W warsztacie udział wzięło piętnaścioro uczniów Zespołu Szkół w Chocianowie, z klas 4 TH i 4 TA. Warsztat przeprowadzony został na obiektach Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej Sp. z o. o. w Polkowicach.

Sprawozdanie z przeprowadzania warsztatów Edukacji Ekologicznej Nr 5 pn. “Ekologia na terenie powiatu polkowickiego – “Ścieżka edukacyjna PGM” realizowanych w ramach Szkolnego Programy Edukacji Ekologicznej “Ja i moje środowisko” w II półroczu 2011. Program finansowany przez Powiat Polkowicki.

Warsztaty rozpoczęły się od zapoznania uczestników z regulaminem zwiedzania obiektów PGM. Pierwszym obiektem, który obejrzała młodzież była stacja uzdatniania wody w Suchej Górnej, następnie uczestnicy warsztatów przejechali do Trzebcza, gdzie znajduje się składowisko odpadów komunalnych. Ostatnim z odwiedzanych obiektów była oczyszczalnia ścieków komunalnych wraz z laboratorium położone w okolicach strefy ekonomicznej w Polkowicach. Uczestnicy wyjazdu mieli okazję zapoznania się oraz zaobserwowania procesów biologicznych, chemicznych i mechanicznych przebiegających w trakcie składowania i segregacji odpadów, wydobywania i uzdatniania wody do celów użytkowych oraz oczyszczania ścieków.

Po zakończeniu warsztatów grupa udała się do Aquaparku w Polkowicach. Pobyt w parku wodnym stanowił nagrodę dla uczniów za zajęcie wysokich miejsc we wrześniowym szkolnym finale zbierania surowców wtórnych.

Nauczyciel odpowiedzialny za przeprowadzenie warsztatu: Piotr Machoń.