Spotkania z Rodzicami 2014/2015

  • 10 września 2014 – godz.16:30 – klasy pierwsze, godz.17:00 – klasy czwarte,
  • 22 października 2014 – godz.17:00 – wszystkie klasy,
  • 26 listopada 2014 – godz.17:00 – wszystkie klasy, informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi,
  • 4 lutego 2015  (zmiana) godz.17:00 – wywiadówka,
  • 18 marca 2015 – godz.17:00 – wszystkie klasy; w klasach IV TA, IV TB, IV TT i IV TTL – informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi,
  • 20 maja 2015 – godz.17:00 – wszystkie klasy, informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi.