Lernen durch Begegnung czyli Nauka poprzez spotkanie

 

Nauka poprzez spotkanie – tak właśnie brzmiał tytuł czwartkowego spotkania  w Zespole Szkół w Chocianowie, podczas którego zostało dokonane podsumowanie 17 edycji  polsko-niemieckiego projektu „Praca w miejscu pamięci”- Oświęcim. Honorowymi gośćmi spotkania byli:  Christoph Heubner – wiceprezydent Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego oraz  Ines Doberanzke-Milnikel – koordynator projektu. Uczestnikami wydarzenia byli także opiekunowie i pracownicy firmy Volkswagen Motors Polska –uczestnicy tegorocznej edycji projektu, dyrekcja oraz nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół.

Z gośćmi spotkał się wicestarosta powiatu polkowickiego Krzysztof Nester. W swej wypowiedzi podkreślił wyjątkowość  projektu, który przez  wspólne poznawanie historii łączy młode pokolenia polskie i niemieckie.

Celem spotkania była przede wszystkim wymiana doświadczeń i spostrzeżeń z realizacji tegorocznego pobytu uczniów Zespołu Szkół na terenie byłego obozu pracy a obecnie Muzeum Auschwitz-Birkenau. Młodzież oraz pracownicy VWMP z Polski i Niemiec przez dwa tygodnie pracowali przy renowacji obiektu. Dla wszystkich uczestników było to ogromne przeżycie. Podczas wspólnych rozmów i prac młodzież miała okazję do dialogu i chwili refleksji oraz otwarcia na historię świadków tamtych wydarzeń.

Christoph Heubner jako merytoryczny opiekun projektu podkreślał wielokrotnie podczas wizyty jak ważny walor edukacyjny niesie ze sobą ten projekt. Mówił też, że ogromnie wierzy, iż ciągle rozwijająca się współpraca polskiej i niemieckiej młodzieży oraz wspólne dawanie świadectwa zaowocują i przełamią wzajemne uprzedzenia.

Uczniowie ZS w Chocianowie opowiadali z jakimi emocjami wiąże się pobyt i praca na terenie dawnego obozu. Ponadto zwracali uwagę jak ważna jest to lekcja historii dla uczestników projektu. Wrazili radość z możliwości zjednoczenia się młodzieży oraz pokazania, że granic miedzy Polską i Niemcami po prostu już nie ma.

Zespół Szkół w Chocianowie wraz z VWMP finansującą projekt już od 17 lat uczestniczy w projekcie jako jedna z czterech szkół w całej Polsce.

Dyrektor Zespołu Szkół Bożena Wiszniewska uhonorowała dyplomem i podziękowała  niemieckim gościom za wyróżnienie szkoły i wieloletnią efektywną współpracę  w realizacji projektu a szczególnie za konsekwentne wskazywanie młodzieży obu krajów drogowskazów wzajemnej tolerancji, szacunku i współdziałania dla pokojowego współistnienia. Wyraziła także  gotowość do kontynuacji partnerstwa w tak wyjątkowym i wartościowym przedsięwzięciu.

Joanna Urban-Łabiak

Zobacz również informacje o tym wydarzeniu:

Joanna Urban-Łabiak
Krystyna Zborowska