Spotkanie z Rodzicami

Dyrekcja szkoły przypomina, że jutro tj. 06.10.2021r. odbędą się zebrania wychowawców z rodzicami uczniów wszystkich klas z wyjątkiem klasy 1B – Zebranie w czwartek 07.10.2021 o godz. 16.00. Spotkania rozpoczną się o godz. 17.00 w salach ustalonych wg harmonogramu wywieszonego w szkole i na e-dzienniku. Klasa 4TA i 1A , zebrania z wychowawcą rozpoczną się o godz. 16.30.  Zgodnie z wytycznymi MZ, MEiN, GIS zaleca się zachowanie dystansu społecznego, założenie maseczek oraz dezynfekcję rąk po wejściu do szkoły.