Sprawozdanie finansowe za 2018 r. Zespołu Szkół w Chocianowie opublikowane zostało na stronie: Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Polkowicach jako jednostki obsługującej pod adresem pcuwpolkowice.bip.gov.pl/