Środowisko przyrodnicze Karkonoskiego Parku Narodowego, 2015

W dniu 18 czerwca 2015 roku odbyły się warsztaty edukacji ekologicznej pn. “Środowisko przyrodnicze Karkonoskiego Parku Narodowego”. W warsztatach udział wzięło dwanaścioro uczniów Zespołu Szkół w Chocianowie. Warsztaty przeprowadzone zostały na terenach enklawy Karkonoskiego Parku Narodowego.

Celem warsztatu było nabycie umiejętności poruszania się po terenach objętych ochroną, prowadzenie obserwacji przyrody, zapoznanie uczniów z florą, fauną oraz geologią a także walorami turystycznymi tego regionu.

Warsztaty realizowane w ramach Szkolnego Programu Edukacji Ekologicznej “Ja i moje środowisko” 2015. Program finansowany przez Powiat Polkowicki.

Warsztaty rozpoczęły się od przejazdu do miejscowości Sobieszów, skąd rozpoczął się rajd pieszy po terenie enklawy Karkonoskiego Parku Narodowego, na terenie którego znajduje się Góra Chojnik. Młodzież, podczas trzygodzinnego marszu szlakami turystycznymi, czarnym a następnie czerwonym, zobaczyła m.in. kilka punktów widokowych oraz zespołów skalnych.

Uczestnicy zajęć zapoznali się oraz mogli zaobserwować typową roślinność tego terenu. Bardzo pomocne w nabywaniu nowych wiadomości na temat lokalnej fauny i flory, były tablice dydaktyczne “ścieżki przyrodniczej na Górę Chojnik” rozmieszczone na trasie marszu.

Po dotarciu na górę Chojnik (627 m. n.p.m.), młodzież zwiedziła znajdujący się tam zabytkowy Zamek Chojnik. Kolejnym punktem warsztatów był przejazd nad zaporę oraz zbiornik Sosnówka.

Warsztaty zakończyło wspólne ognisko przy którym podsumowano całość zajęć.

Nauczyciel odpowiedzialny za przeprowadzenie warsztatu: Piotr Machoń.