Staż zawodowy w Hiszpanii w ramach projektu ERASMUS+

logo

Uczniowie Zespołu Szkół w Chocianowie odbyli miesięczny staż zawodowy w Hiszpanii. Było to możliwe dzięki wygranemu projektowi o nazwie „Zagraniczne staże gwarancją rozwoju zawodowego i osobistego”,

w konkursie 2017 programu ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 1 Mobilność Edukacyjna.
Projekt był realizowany ze  środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. Łącznie do Hiszpanii wyjechało na miesięczny staż 30 stażystów plus 2 opiekunów, w tym 15 uczniów/uczennic technikum obsługi turystycznej oraz  15 uczniów technikum mechatronicznego. Tym razem całej grupie 30-osobowej zagwarantował ciekawe miejsca pracy dostosowane do profilu kształcenia i potrzeb rynku pracy  partner zagraniczny euroMind w Sewilli.

Mechatronicy zdobywali doświadczenie zawodowe w zakładach głównie jako operatorzy maszyn CNC, a były to firmy zajmujące się obróbką metalu w oparciu o obrabiarki sterowane numerycznie tj.: Nomasa Innova S. L., Mecanizados F. Daniel Delgado, Talleres Bosado S. L., Mecanizado Pedrosa, Taller Mecanizado Vicente Martinez. Dwóch uczniów pracowało jako mechanicy samochodowi w Sevilla Wagen. Natomiast uczniowie i uczennice z obsługi turystycznej zdobywali doświadczenie zawodowe jako kelnerzy lub recepcjoniści w obiektach hotelarskich w Sewilli tj. EME Catedral, Catalonia Giralda , Ayre, Hotel Casa 1800, Accorinvest Spain S.A. – Hotel Ibis, Los Seises by Fontecruz i Hotel Halo Sevilla Radepa S. L. Obie grupy przebywały w Hiszpanii z opiekunami, nauczycielami przedmiotów zawodowych, którzy przy wsparciu ze strony partnera hiszpańskiego dbali o pełną realizację programu i opiekowali się uczestnikami.

Młodzież posiadała już pewne umiejętności, ale brakowało im doświadczenia przy obsłudze maszyn i urządzeń związanych z obróbką metali oraz przy programowaniu obrabiarek sterowanych numerycznie CNC czy też wykonywaniu standardowych czynności serwisowych różnego typu pojazdów. Udział w stażu pozwolił im wzbogacić swoją wiedzę i umiejętności zawodowe w zakresie przygotowania oraz obsługi i konserwacji maszyn i urządzeń, kontroli jakości wyrobów, a także programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, co jest ważne w dobie nowoczesnych technologii stosowanych w przemyśle. Uczniowie mieli możliwość skonfrontowania posiadanej wiedzy i umiejętności w wielu dziedzinach tj. w zakresie technologii i konstrukcji mechanicznych, automatyki, mechatroniki i znajomości typowych układów mechanicznych, elektrycznych oraz elektronicznych. Natomiast grupa obsługi turystycznej zdobyła doświadczenie zawodowe z zakresu obsługi recepcji i sali restauracyjnej. Młodzież doskonaliła więc swoje umiejętności w zakresie obsługi klienta.

Oprócz doświadczenia zawodowego uczniowie szlifowali znajomość języka angielskiego, nauczyli się języka hiszpańskiego, nawiązali nowe znajomości przełamując bariery w kontaktach międzyludzkich, nauczyli się samodzielności i poznawali kulturę Hiszpanii. Grupa w ramach projektu miała zagwarantowane oprócz zakwaterowania, pełnego wyżywienia, biletów na transport komunikacją miejską i kursu języka hiszpańskiego, również bogaty program kulturowy. Odbyła się wycieczka do Taviry w Portugalii, gdzie oprócz zwiedzania był rejs promem i plażowanie na wyspie, była też Sevilla Tour, podziwianie Placu Hiszpańskiego, widoków ze Złotej Wieży i ogrodów Pałacu Alcazara, wędrówka po Metropol Parasol, mecz Sevilla – Getafe, wycieczka do Kadyksu i wyjście na Corridę.

Wszystko finansowane było ze środków unijnych, ale też przy wsparciu starostwa powiatowego, które pożyczyło szkole 20% kwoty budżetu projektu. Kwota ta wróci do starostwa po rozliczeniu projektu.

Na koniec stażu wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty o odbytym stażu od partnerów projektu,  a także dokumenty Europass-Mobilność, potwierdzające zdobyte umiejętności zawodowe w czasie stażu. Zdobyte doświadczenie jest szczególnie ważne w momencie ukończenia szkoły i perspektywie pomyślnego przystąpienia do Zewnętrznego Egzaminu Zawodowego oraz przy poszukiwaniu pracy. Dodatkowo tak bogate doświadczenie zawodowe jest gwarancją zdobycia pracy w wielu nowoczesnych zakładach przemysłowych, a także w obiektach obsługi turystycznej. W efekcie uczniowie zyskali szansę na udany start zawodowy, a sam udział w stażu przyczynił się do ich rozwoju zawodowego i osobistego.