Harmonogram

Harmonogram zajęć na zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu „W edukacji zmiany – sukces uczniów murowany!”

nr projektu RPDS.10.02.01-IZ.00-02-053/16

Grupa 1 – Matematyka. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.
Sala 209. Poniedziałek, 12:45 – 15:00 (3h) mgr Bożena Wiszniewska

Grupa 2 – Matematyka. Dodatkowe zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych.
Sala 209.  Środa, 12:45 – 14:15 (2h) mgr Bożena Wiszniewska


Grupa 1 – Matematyka. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.
Sala 203. Poniedziałek, 08:00 – 10:15 (3h) mgr Edyta Wróblewska-Lis

Grupa 2 – Matematyka. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.
Sala 203. Środa, 12:45 – 15:00 (3h) mgr Edyta Wróblewska-Lis

Grupa 4 – Matematyka. Dodatkowe zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych.
Sala 203. Wtorek, 13:30 – 15:00 (2h) mgr Edyta Wróblewska-Lis

Grupa 5 – Matematyka. Dodatkowe zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych.
Sala 203.  Piątek, 13:30 – 15:00 (2h) mgr Edyta Wróblewska-Lis


Grupa 1 – Geografia. Dodatkowe zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych.
Sala 10. Poniedziałek, 14:25 – 15:55 (2h) mgr Beata Rolska

Grupa 2 – Geografia. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.
Sala 10. Środa, 13:35 – 15:05 (2h) mgr Beata Rolska

Grupa 3 – Geografia. Dodatkowe zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych.
Sala 10. Wtorek, 13:35 – 15:05 (2h) mgr Beata Rolska


Grupa 1 – Podstawy przedsiębiorczości. Dodatkowe zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych.
Sala 111. Wtorek, godzina 13:35 – 15:50 (3h) mgr inż. Zdzisław Mazur

Grupa 2 – Podstawy przedsiębiorczości Dodatkowe zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych.
Sala 111. Pątek, godzina 13:35 – 15:50 (3h) mgr inż. Zdzisław Mazur

Grupa 3 – Biologia. Dodatkowe zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych.
Sala 118. Środa, godzina 13:35 – 15:50 (3h) mgr inż. Zdzisław Mazur


Wszelkie zmiany w terminach zajęć pozalekcyjnych, wynikające z organizacji pracy szkoły, będą na bieżącą korygowane. Kolejna zmiana może nastąpić z dniem 2 października 2017 ze względu na zmianę planu lekcji.