O projekcie

Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Polkowickiego, powiązany z rozwojem kompetencji niezbędnych na rynku pracy oraz zindywidualizowanym podejściem do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zadania będą realizowane w ramach współpracy trzech jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Polkowicki, tj.: Zespołu Szkół w Chocianowie, Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach oraz Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach. Za koordynację projektu odpowiedzialny będzie Wydział Inwestycji i Rozwoju.

Działania, zaplanowane na dwa lata szkolne, skierowane będą do 203 uczniów i ich rodziców oraz 14 nauczycieli. Uczniowie wezmą udział w zajęciach matematycznych, przyrodniczych, językowych, informatycznych i przedsiębiorczości. Otrzymają wsparcie z zakresu poradnictwa psychologicznego i doradztwa zawodowego. Dla wyróżniających się uczniów zaplanowano program stypendialny. Nauczyciele wezmą udział w spotkaniach sieci współpracy i szkoleniach rozwijających m. in. kompetencje cyfrowe, a rodzice uczniów – w spotkaniach z psychologiem, pedagogiem i doradcą zawodowym.

Projekt przewiduje doposażenie 6 pracowni matematyczno-przyrodniczych Zespołu Szkół w Chocianowie w sprzęt dydaktyczny i narzędzia TIK (zakupione zostaną m. in. urządzenia wielofunkcyjne, aparat fotograficzny (lustrzanka), laptopy z oprogramowaniem, rzutnik pisma, pomoce dydaktyczne) oraz 6 pracowni matematyczno-przyrodniczych Zespołu Szkół w Polkowicach – w tym urządzenia wielofunkcyjne, aparat fotograficzny (lustrzanka), laptopy z oprogramowaniem, system e-klasa, wideoprojektory, mikroskopy, kamera cyfrowa, wizualizery, tablica interaktywna, dygestorium i inne pomoce dydaktyczne.

Dla Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach zakupiony zostanie mobilny sprzęt terapeutyczny – EEG Biofeedback. Ponadto w Zespole Szkół w Chocianowie zmodernizowana zostanie sieć internetowa (w tym utworzenie w szkolnej bibliotece centrum multimedialnego dla uczniów, składającego się z telewizora, 6 laptopów i sieciowego urządzenia wielofunkcyjnego).

Ulotka-informacyjna-page-001
Ulotka informacyjna