Oferty i zamówienia

Dostawa pomocy dydaktycznych doposażenie pracowni w narzędzia TIK oraz zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Bazie konkurencyjności Funduszy europejskich pod numerem 1074286 dnia 11.12.2017 r.


Dostawa komputerów przenośnych, drukarki i TV oraz elementów sieci wraz z montażem, konfiguracją, sporządzenie dokumentacji projektowej i poprojektowej oraz administrowanie sieci: