Świat w kolorach jesieni – konkurs fotograficzny

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym pt. “Świat w kolorach jesieni”.

Szczegóły poniżej

foto-konkurs

Zasady konkursu

 1. Głównym organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół w Chocianowie.
 2. Konkurs odbywa się w ramach Szkolnego Programu Edukacji Ekologicznej pn. „Ja i moje środowisko” 2015r.,
  program współfinansowany jest przez Powiat Polkowicki.
 3. Prace należy dostarczyć do 23 października 2015r.
 4. Prace przyjmowane będą przez nauczycieli: panią Ewelinę Kuleszę i pana Piotra Machonia
 5. Każdy z uczestników ma dostarczyć do trzech zdjęć zapisanych na:
  • CD w formacie JPG, w rozdzielczości ok. 1860×2480 umożliwiającym wydruk wysokiej jakości (300 dpi) – w przypadku zdjęć cyfrowych, pendrive lub
  • Negatywie – w przypadku zdjęć robionych lustrzanką.
 6. Dostarczone prace powinny zawierać informacje:
  • imię i nazwisko autora,
  • klasa,
  • jakim aparatem zostały wykonane zdjęcia,
 7. Przygotowane zdjęcia muszą być autorstwa uczestnika.
 8. Przyjmowane będą prace robione tylko we wrześniu i październiku 2015r.
  W innym przypadku prace będą zdyskwalifikowane.

Nagrody

 1. Nagrody ufundowane zostały przez Powiat Polkowicki.
 2. Przy ocenie prac, Jury konkursu weźmie pod uwagę jakość techniczną, zgodność tematyczną oraz wartość artystyczną.
 3. Autorzy trzech najlepszych zdjęć otrzymają cenne nagrody.
 4. Czas trwania konkursu do 23 października 2015r.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 4 listopada 2015r.
 6. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu, liście laureatów oraz oficjalne wręczenie nagród odbędzie się 4 listopada 2015r. o 10.35 przed biblioteką szkolna.

Ustalenia dodatkowe

 1. Oddane prace nie będą zwracane uczestnikom.
 2. Autorzy prac automatycznie przekazują Organizatorowi prawo do bezpłatnego rozpowszechniania prac  konkursowych, a także nazwisk autorów w celach promocji szkoły z zachowaniem praw autorskich. Będą one wykorzystywane bez ograniczeń  i bez odrębnej umowy.
 3. Udział w Konkursie oznacza, iż uczestnik konkursu zapoznał się z jego regulaminem i akceptuje go bez zastrzeżeń.