Świat przyrody Karkonoskiego Parku Narodowego

Dnia 5 czerwca 2019 roku odbyły się warsztaty edukacji ekologicznej pn. „Świat przyrody Karkonoskiego Parku Narodowego”, realizowane w ramach Szkolnego Programu Edukacji Ekologicznej „Ja i moje środowisko” 2019. Program współfinansowany przez Powiat Polkowicki. W warsztatach udział wzięło czternaścioro uczniów Zespołu Szkół w Chocianowie, z klas 3 TL oraz 1 TT. Warsztaty przeprowadzone zostały na terenach Karkonoskiego Parku Narodowego (KPN) oraz Szklarskiej Poręby. Celem warsztatu było nabycie umiejętności poruszania się po terenach objętych ochroną, prowadzenie obserwacji przyrody, zapoznanie uczniów z florą, fauną oraz geologią a także walorami turystycznymi regionu.

Uczestnicy warsztatów odbyli rajd pieszy po terenach enklawy Karkonoskiego Parku Narodowego. Grupa udała się nad Wodospad Szklarki (13,3m) oraz do schroniska turystycznego Kochanówka. Trasa wiodła ścieżką dydaktyczną na której znajduje się wiele pomników przyrody oraz różnorodnych form skalnych.

Uczniowie odwiedzili także Karkonoskie Centrum Edukacji Ekologicznej w którym zapoznali się z przyrodą Karkonoskiego Parku Narodowego i Karkonoszy, pogłębiając swoją wiedzę z zakresu ekologii, biologii, działalności człowieka, fauny i flory, geologii oraz klimatu.

Nauczyciele odpowiedzialni za przeprowadzenie warsztatu: Małgorzata Światłoń-Szydełko, Piotr Machoń.

Piotr Machoń
szkolny koordynator
edukacji ekologicznej