,,Szkoła jest stróżem przeszłości, piastunem teraźniejszości, siewcą przyszłości”

W piątek 01 października 2021 r. w Zespole Szkół w Chocianowie odbyło się w życiu naszej szkoły historyczne wydarzenia: obchody Jubileuszu 60-lecia istnienia szkoły. Uroczystości szkolne poprzedziła Msza Św. w Kościele Św. Józefa w Chocianowie w dziękczynnej intencji za 60 lat działalności szkoły, o błogosławieństwo na dalsze lata pracy edukacyjno-wychowawczej oraz w intencji za zmarłych nauczycieli, pracowników i absolwentów. Mszę poprowadził proboszcz Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Chocianowie, absolwent szkoły ksiądz Dziekan Stanisław Łobodziec. W uroczystej Mszy Św. oprawionej  śpiewem w wykonaniu chóru SOLI DEO uczestniczyli zaproszeni goście, poczty sztandarowe, dyrekcja, nauczyciele, absolwenci, rodzice i uczniowie.

Po Mszy Św. w asyście pocztów sztandarowych: Zespołu Szkół w Chocianowie, Starostwa Powiatowego w Polkowicach, Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach, a także Orkiestry Dętej „Cho-Miedź” w Chocianowie, zaproszeni goście, absolwenci, nauczyciele i uczniowie przeszli w kolumnie marszowej ulicami miasta do Zespołu Szkół na dalszą część ceremonii.

Przy wejściu do szkoły wszyscy zostali miło powitani przez młodzież naszej szkoły i obdarowani pamiątkowym kotylionem jubileuszowym.

W hali sportowej zgromadziło się wielu dostojnych gości, którzy swą obecnością, wystąpieniami, a wcześniej nieocenioną pomocą i współpracą w przygotowaniach jubileuszu na trwałe zapisali się w historię naszej szkoły.

Wśród nich zasiedli: Senator RP Dorota Czudowska, Starosta Polkowicki Kamil Ciupak, Przewodniczący Rady Powiatu Polkowickiego Henryk Czekajło wraz z radnymi, Dyrektor Zespołu Szkół w Chocianowie Bożena Wiszniewska, Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Tomasz Kulczyński, Członkowie Zarządu Powiatu Polkowickiego: Franciszek Skibicki, Jan Zarzycki, Zastępcy Burmistrza Polkowic Ewa Kowalik oraz Wojciech Marciniak, Przewodniczący Rady Miejskiej w Chocianowie Janusz Ślipko wraz z radnymi, proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny ksiądz Stanisław Łobodziec.

Obecnością zaszczycili nas także  Dyrektorzy Szkół i Jednostek Administracji Samorządowej, Komendanci: Policji Powiatowej , Powiatowej Straży Pożarnej, Nadleśniczy, Przedstawiciele firm środowiska lokalnego.

 

Uroczystości poprowadzili Wicedyrektor Zespołu Szkół w Chocianowie Krystyna Zborowska i były Przewodniczący Rady Rodziców w Zespole Szkół w Chocianowie  Marian Sambor. Oficjalnego otwarcia uroczystości obchodów Jubileuszu dokonała Pani Dyrektor Bożena Wiszniewska bardzo ciepło i serdecznie witając gości i podkreślając znaczenie tego wyjątkowego wydarzenia dla szkoły, jej społeczności oraz całego środowiska lokalnego.

Słowa uznania dla szkoły i jej osiągnięć oraz gratulacje i prezenty odebraliśmy od głównych gości uroczystości: Pani Senator , Pana Starosty, Pana Burmistrza  oraz Pana Prezesa Regionalnej Rady Olimpijskiej we Wrocławiu.
W swym wystąpieniu  Starosta Polkowicki Kamil Ciupak , podkreślił znaczenie szkoły wśród społeczności lokalnej, regionu a także jej rangę dla szkolnictwa zawodowego na Dolnym Śląsku. ….Mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że dbamy o tę placówkę stale doposażając, remontując i dostosowując ją do obecnych standardów, tylko w tym roku pozyskaliśmy już ok. 8mln zł, które przeznaczyliśmy na zmodernizowanie tej palcówki. Przed nami drugi etap termomodernizacji i właśnie w tym tygodniu otrzymaliśmy pozytywną  informację z Urzędu Marszałkowskiego, o przyznaniu nam ponad 5 mln zł na ten cel. Warto podkreślić skuteczność złożonego wniosku, który wśród 29 zakwalifikowanych do dofinansowania uzyskał 3 miejsce!…
Na ręce Dyrektor złożone zostały także listy gratulacyjne od : Marszałek Sejmu RP Pani Elżbiety Witek , Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego Pana Tymoteusza Myrdy, Rektor Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie Pani Katarzyny Rusak, Prezesa Zarządu Volkswagen Motor Polska Pana Dirka Strumpflera.

Wzruszające chwile powitania po latach przeżywali obecni na sali przedstawiciele absolwentów naszej szkoły wśród których byli Ci, którzy odnieśli sukcesy w karierze zawodowej i piastują obecnie ważne stanowiska: Anna Jabłońska (Prezes Caritas – Chocianów), Eugenia Zelek (Prezes Oddziału ZNP Chocianów), Elżbieta Kowalczuk (wieloletnia Dyrektor MZGKiM w Chocianowie), Joanna Jaskólska (Dyrektor Realizacji Projektów Smulders Polska w Chocianowie), Mariusz Formicki (wieloletni Prezes Fabryki Urządzań Mechanicznych w Chocianowie), Bartosz Sambor (piłkarz, srebrny oraz brązowy medalista Mistrzostw Polski w juniorach Zgłębia Lubin, młodzieżowy reprezentant Polski), Artur Zalcman (kierownik VW Motor Polska), Alan Zimoląg (lider Grupy Respekt VW Motor Polska Polkowice). Uhonorowani zostali przez dyrektor szkoły symbolicznym statuetkami Jubileuszowymi.

Z historią szkoły związane są losy wielu nauczycieli i pracowników, którzy swa pracą i oddaniem budowali jej wizerunek, a których dzisiaj niestety nie ma już wśród nas. Uroczystość Jubileuszu to szczególna okazja, aby wspomnieć i wyrazić szacunek dla tych, którzy odeszli. Ich pamięć uczczono minutą ciszy, w trakcie  której odegrana została na trąbce melodia „Cisza”

Natomiast w przededniu uroczystości jubileuszowych, 30 września, delegacja przedstawicieli  złożyła wiązanki, zapaliła znicze na grobach zmarłych pracowników szkoły na cmentarzu komunalnym w Chocianowie.

Wspomnienia i refleksje z najważniejszych wydarzeń dziejów 60 lat istnienia szkoły oraz pracy zawodowej nauczycieli przedstawił wieloletni dyrektor Zespołu Szkół w Chocianowie ( 1984-1999) Adam Steć.

Słowa podziękowania za lata wysiłku i zaangażowania dla rozwoju szkoły oraz pamiątkowe Statuetki Jubileuszowe z rąk Dyrektor Zespołu Szkół Bożeny Wiszniewskiej otrzymali sternicy szkoły przez dekady jej dziejów czyli dyrektorzy: Adam Steć, Zdzisław Mazur, Andrzej Wojtkowiak, Renata Gniewek.

Oprawę artystyczną Uroczystości zapewnił Młodzieżowy chór „CANTABILE” z Polkowickiego Centrum Kultury działający przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach został założony przez Joannę Kąca w 1999 roku. Tworzą go uczniowie i absolwenci między innymi Zespołu Szkół w Chocianowie. Jest laureatem wielu konkursów i festiwali zdobywając między innymi :I miejsce w IV Ogólnopolskim Przeglądzie Pieśni Sakralnej ,,Vox Domini” w Prusicach; Grand Prix w XIV Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Sułowie;I miejsce w XXIV  Ogólnopolskim Festiwalu kolęd w Puławach; Brązowy Dyplom  50. Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Chóralnej im. Jana Szyrockiego w Międzyzdrojach; GRAND PRIX w XI Otwartym Międzynarodowym Turnieju Chórów o Miecz Juranda w Spychowie;  I miejsce i ZŁOTE PASMO W XIII pomorskim Festiwalu Pieśni Wielkopostnej w Kielnie. Za całokształt działalności artystycznej chór został uhonorowany Nagrodą Kulturalną SILESIA Sejmiku Województwa Dolnośląskiego za 2020r.

Następnie odbyło się podziękowanie zakładom pracy patronującym kształceniu zawodowemu, dzięki którym od wielu lat Zespół Szkół kształci na najwyższym poziomie uczniów na potrzeby środowiska pracy: Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, Sitech Sp. z o. o. w Polkowicach, KGHM Polska Miedź S.A.

Dyrektor Zespołu Szkół Bożena Wiszniewska wręczyła Statuetki Jubileuszowe na ręce przedstawicieli zakładów patronackich oraz firm współpracujących ze szkołą:

KGHM Polska Miedź S.A. – Kierownik Wydziału Rekrutacji i Budowania Wizerunku Pracodawcy Kierownik  Pani Edycie Gawlas; GS Smulders Wiceprezesowi  Zarządu Panu Michałowi Żołubakowi; VW Motor Polska Polkowice – Kierownik Działu Personalnego Pani Ewie Mrok-Salamońskiej; Sitech Sp. z o. o. Polkowice – Specjaliście  Wiodącemu ds. Rozwoju Personalnego Pani Annie Laprus; Nadleśnictwo Chocianów – Nadleśniczemu Nadleśnictwa Chocianów Panu Jackowi Wiśniewskiemu; Polski Komitet Olimpijski – Prezesowi Regionalnej Rady Olimpijskiej we Wrocławiu Panu Mieczysłąwowi Łopatce; ZPHU Metal Work Chocianów – właścicielowi firmy Panu Kazimierzowi Mołodyńskiemu (absolwent szkoły); Stalgum S.C. Chocianów – właścicielowi firmy Panu Stanisławowi Dwornickiemu (były nauczyciel zawodu w Zespole Szkół) ; FPUH Chomet S.C. Chocinaów – właścicielowi firmy Panu Januszowi Mazurowi  (były nauczyciel zawodu w Zespole Szkół); Firma Handlowo – Usługowa „TOPS” – właścicielom firmy: Pani Anecie Baczyńskiej-Kędziora (była nauczyciel w Zespole Szkół) i Panu Dariuszowi Kędziora.

Filarem Szkoły wspierającym jej działania są oczywiście rodzice. Praca Rady Rodziców, która twórczo i zaangażowaniem przez te wszystkie lata troszczyła się o szkołę i dobro jej uczniów, a także towarzyszyła wielu ważnym w życiu szkoły uroczystym chwilom została uhonorowana poprzez wręczenie przez Dyrektor Zespołu Szkół Bożenę Wiszniewską symbolicznych statuetek Przewodniczącym Rad Rodziców: Franciszkowi Łysiakowi (PRR w latach 1987-1990), Marianowi Samborowi (PRR w latach 1995-1999), Zbigniewowi Ciastoniowi (PRR w latach 1999-2002), Bernardowi Piećko (PRR w latach 2002-2004), Eugeniuszowi Buchcie (PRR w latach 2005-2008), Beacie Leszki (PRR w latach 2008-2011), Agnieszce Wasylik-Woźniak (PRR w latach 2019-2022).

Finalnym akcentem uroczystości Jubileuszu 60 – lecia Zespołu Szkół w Chocianowie było odsłonięcie pamiątkowej tablicy, której głównym fundatorem była firma KGHM Polska Miedź S.A.. Odsłonięcia tablicy dokonali: Dyrektor  Szkoły Bożena Wiszniewska, Starosta Polkowicki Kamil Ciupak, Przedstawiciel KGHM Polska Miedź S.A. Edyta Gawlas oraz Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego uczennica Aleksandra Bednarz.

Po zakończeniu uroczystości zaproszeni goście, absolwenci, rodzice zwiedzali szkołę, oglądali okolicznościowe wystawy prezentujące historię jej dziejów oraz aktualnych osiągnięć, spotykali się z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów, dokonywali wpisów w pamiątkowej Księdze Jubileuszowej. Na parterze szkoły można było powspominać dawne szkolne dzieje przy herbatce, kawie, pysznych przekąskach i cieście serwowanym przez młodzież szkoły. Młodzież szkoły wykonywała chętnym gościom pamiątkowe zdjęcia w okolicznościowej Ramce Jubileuszowej.
Po części oficjalnej zaproszeni goście i Grono Pedagogiczne udało się do Regionalnego Centrum Kultury gdzie wysłuchali  pełnego żartów i humorów monologu  znanego polskiego aktora Andrzeja Grabowskiego zakończonego wspólną fotografią z aktorem.
Uroczystości dopełniła uroczysta wieczorna kolacja połączona z balem w chocianowskim Wrzosowym Tartaku.

Dyrekcja, Grono pedagogiczne, pracownicy szkoły, rodzice i uczniowie  pragną serdecznie podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wsparli organizację uroczystości i przyczynili się do jej uświetnienia. Jesteśmy głęboko wdzięczni za współpracę, nieocenioną pomoc, życzliwość i wspieranie w trudnych chwilach.

Przywołując słowa Jana Pawła II: „Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to, kim jest, nie przez to co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”. Dziękujemy, że byliście z nami i dla nas.

Serdeczne podziękowania dla następujących osób i firm:

 • KGHM Polska Miedź S.A.
 • GS Smulders Polska
 • Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. Polkowice
 • Sitech Sp. z o. o. Polkowice
 • Nadleśnictwo Chocianów
 • Stalgum S.C. Chocianów
 • Zakład Prod.-Usł. Metal Work 
 • Fermy Drobiu  Woźniak
 • Chomet S.C. Chocianów
 • Geodeci Marcin Koźlik Chocianów
 • Firma Hand.-Usł. TOPS
 • Mariusz Formicki
 • Janusz Lech
 • Jan Tomczyk
 • Młodzieżowy chór „Cantabile” z Polkowickiego Centrum Kultury działający przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach pod dyrygenturą Joanny Kąca
 • Stowarzyszenie Orkiestry Dętej „Cho-Miedź” w Chocianowie pod batutą Wiesława Drożdża
 • Chór parafialny SOLI DEO pod dyrygenturą Pani Lidii Mazur
 • Regionalne Centrum Kultury w Chocianowie
 • Delegacje Pocztów Sztandarowych Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach, Starostwa Powiatowemu w Polkowicach

Dziękujemy i zapraszamy za następne 10 lat.

 

Nadzieja Guzowska