W dniach 11-13.11.2011 roku grupa uczniów z klas I TT, I TTL i II TTH, kształcących się w zawodzie Technik Obsługi Turystycznej pod opieką pani Beaty Rolskiej wzięła udział w specjalistycznych zajęciach dydaktycznych przygotowanych dla branży turystycznej w Kołobrzegu w ramach projektu: “Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II” finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, DZIAŁANIE 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego) przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego w partnerstwie z Dolnośląskim Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu.

Szkolenie odbyło się w nowoczesnym ośrodku edukacyjno-szkoleniowym prowadzonym przez Centrum Kształcenia Praktycznego, która to jednostka organizacyjna podlega Zespołowi Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu. CKP posiada także atrakcyjną bazę noclegową na poziomie 3-gwiazdkowego hotelu, gdzie zostali zakwaterowani uczestnicy projektu.

Uczniowie, którzy zostali podzieleni na grupy realizowali zajęcia w pracowni hotelarskiej i gastronomicznej, składające się z czterech bloków tematycznych:

  1. Zajęcia z obsługi gościa w recepcji
  2. Utrzymanie czystości i porządku w jednostkach mieszkalnych
  3. Zajęcia z obsługi konsumenta w restauracji.
  4. Zajęcia w pracowniach technologii gastronomicznej

Wiedza zdobyta na szkoleniu na pewno zostanie przez nich wykorzystana w przyszłej pracy, a otrzymane certyfikaty pozwolą stać im się atrakcyjniejszymi na rynku pracy.