Szkolny Turniej Piłki Koszowej

Zobacz kolejność rozgrywek

7 grudnia 2015 roku odbędzie się Szkolny Turniej Piłki Koszowej.

Cele zawodów

  • Wdrażanie zasad czystej gry.
  • Integracja społeczności uczniowskiej.
  • Upowszechnianie zdrowego stylu życia.

Regulamin rozgrywek

  1. W zawodach obowiązują oficjalne przepisy piłki koszowej.
  2. Drużynę obowiązuje jednakowy strój.
  3. Turniej rozgrywany będzie systemem pucharowym.
  4. Czas trwania meczu uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn.
  5. Drużynę zgłasza kapitan (w formie pisemnej).
  6. Zgłoszenia przyjmują nauczyciele wychowania fizycznego do dnia 04.12.2015r.