„Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych.”

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki, w dniach od 12 do 16 września 2022r., realizujemy w szkole akcję informacyjno-edukacyjną, pod hasłem „Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych.” Celem akcji  jest przekazywanie wiedzy oraz umiejętności potrzebnych do dbania o zdrowie własne  i najbliższych a także dostarczenie rzetelnych informacji na temat chorób zakaźnych. W sytuacji  rozwoju chorób zakaźnych, wiedza z zakresu profilaktyki zapobiegania przenoszenia chorób a także sposobów dbania o zdrowie  to pierwszy krok do świadomej i trwałej zmiany postaw, w tym kształtowania właściwych nawyków higieniczno-sanitarnych. W związku z organizacją akcji w szkole odbywają się następujące działania profilaktyczne:

  • Na zajęciach z wychowawcą uczniowie zapoznają się z filmem edukacyjnym na temat zdrowia i profilaktyki chorób zakaźnych. oraz poznają  zalecenia dotyczące. działań ograniczających  ryzyko  przenoszenia chorób zakaźnych.
  • Na lekcjach  biologii realizowany jest temat pt.: „Zaszczep się wiedzą”.
  • Podczas lekcji geografii zapoznawaj się z przyczynami zagrożenia życia w wybranych regionach świata”.
  • W holu szkoły zaprezentowana została wystawa informująca o rodzajach chorób zakaźnych oraz sposobach ich zapobiegania.

fot-4

Ministerstwo Edukacji i Nauki wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz organizacjami pozarządowymi przygotowało pakiet materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczący chorób zakaźnych.

Zestaw materiałów oraz szczegółowe informacje dostępne są na poniższych stronach internetowych:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/profilaktyka-chorob-zakaznych–materialy-informacyjne-gis

GRYPA_75plus_ulotka_042020_PRESS (mein.gov.pl)

GRYPA_ulotka_062019_OK (mein.gov.pl)

GRYPA_Dzieci_ulotka_092020_PRESS (mein.gov.pl)

file:///C:/Users/Pedagog%20Szkolny/Downloads/ZALECENIA_08052020%20(1).pdf

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem informacyjnym