Tydzień z „Balladyną”

W korelacji z Parą Prezydencką młodzież Zespołu Szkół w Chocianowie włączyła się w ogólnopolską akcję Narodowe Czytanie. Lekturą dziewiątej edycji była „Balladyna” Julisza Słowackiego, napisana  w Genewie 1834 r..

W dniach od 28 września do 2 pażdziernika 2020 r. uczniowie z klas 1 TA, 2 TLP, 2 TTP, 3 B, 4 TTM czytali fragmenty „Balladyny” przenosząc się w fantastyczny świat stworzony przez wybitnego pisarza zaliczanego do drugiego pokolenia  twórców polskiego romantyzmu, Juliusza Słowackiego.

Z uwagi na sytuację epidemiczną czytanie odbywało się w małych grupach klasowych, aby w pełni przestrzec wszelkich obowiązujących wytycznych i zaleceń sanitarnych o co prosił Prezydent RP Andrzej Duda w liście zachęcającym do współtworzenia akcji –„Wierzę, że w tym szczególnym dla nas wszystkich czasie, kiedy razem pokonujemy epidemię, wspólna lektura klasyki polskiej literatury jeszcze silniej nas zjednoczy, przynosząc wiele czytelniczej satysfakcji i ponownie łącząc w przekonaniu o doniosłości dzieł naszych największych pisarzy”.

Czytanie dzieła zostało poprzedzone krótkim wykładem na temat historii akcji Narodwe Czytanie, biografii autora oraz interpretacji „Balladyny” – dzieła literackiego z licznymi aluzjami i paralelami politycznymi oraz odwołaniami do różnych elementów narodowej świadomości przejawiającej się w romantycznych mitach.

Rękopis „Balladyny” znajduje się w zbiorach Biblioteki Narodowej , a jego zdigitalizowaną wersję można obejrzeć na stronie polona.pl.

Opiekunami wydarzenia były panie Anna Gurgul i  Anna Łuczkowiec-Waśko.