Uczelnie wyższe z wizytą w Zespole Szkół w Chocianowie

W dniu 19.11.2015r. w Zespole Szkół został zrealizowany projekt Dnia Edukacji i Informacji Uczelni Wyższych dla młodzieży kształcącej się w naszej szkole, którego autorem i koordynatorem była doradca zawodowy p. Krystyna Zborowska.

Współpracujące uczelnie

Zaproszenie do współpracy przyjęły uczelnie partnerskie w realizacji kształcenia zawodowego naszych uczniów od lat realizujące różne formy współdziałania na niwie edukacyjnej takie jak:

Cel projektu

Celem projektu było umożliwienie uczniom klas maturalnych uczestnictwa w ciekawych wykładach, warsztatach, pokazach przeprowadzonych przez wykładowców i studentów uczelni, zapoznanie się z ofertą edukacyjną studiów na następny rok akademicki oraz zainteresowanie uczniów klas I-III kierunkami kształcenia zawodowego na poziomie wyższym dla jakościowego planowania własnej kariery zawodowej.

O projekcie

Według zaplanowanego harmonogramu odbyło się 7 wykładów i 3 spotkania z pracownikami promocji w odpowiednio przygotowanych salach lekcyjnych. Jednocześnie na stoiskach promocyjnych rozlokowanych na szkolnych korytarzach szerokiej informacji i wiedzy na temat warunków studiowania, ciekawych kierunków i życia studenckiego na poszczególnych uczelniach udzielali pracownicy Biur Karier Uczelni, które dość intensywnie były oblegane podczas przerw przez naszych uczniów.

Można też było pozyskać pisemne informacje, ulotki oraz pamiątkowe gadżety. Goście wykładowcy i pracownicy uczelni o godz. 9:30 zostali powitani przez Dyrektora szkoły w Sali Bibliotecznej w której mogli się następnie przygotować do wykładu czy w chwili wolnej wymienić poglądy przy małym poczęstunku.

Harmonogram

Wykłady rozpoczęły się o godz. 9:50 i trwały z przerwami do godz. 11:40.

Stoiska promocyjne cieszyły się zainteresowaniem do godz. 13:30. Prowadzący wykłady wzbogacali je prezentacjami multimedialnymi, mini-konkursami, dyskusjami ze słuchaczami.

Wykłady

Za szczególnie ciekawy młodzież klas mechatronicznych uznała temat zaprezentowany przez Dyrektora Instytutu Politechnicznego z PWSzZ z Głogowa dr Pawła Modzela, dotyczący zastosowania platformy komunikacji między użytkownikiem, a elementami wykonawczymi na przykładzie makiety inteligentnego domu, przedstawionej przez studentów uczelni w trakcie wykładu.

Uczniowie mogli podejść do mini-domu makiety i indywidualnie sprawdzić funkcje systemu elektronicznego sterowania elektrycznymi urządzeniami domu.

Uczniowie kierunku turystycznego wysoko ocenili bogactwo informacyjne o e-turystyce, czyli jak podróżować szybko, tanio i bezpiecznie z pomocą ITC przekazane formą prezentacji przez dr Zdzisława Pólkowskiego z DWSzPiT z Polkowic.

Przedstawiciele uczelni kończąc współpracę w projekcie dziękowali za gościnność, właściwą jakość organizacji, zainteresowanie młodzieży i możliwość realizacji celu.