Kolejny raz Zespół Szkół w Chocianowie wygrał projekt wyjazdu na staże zagraniczne w ramach programu Leonardo da Vinci “Uczenie się przez całe życie”. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji dokonała oceny w konkursie 2013 i nasz projekt o nazwie “Praktyka zagraniczna szansą na zdobycie pracy” autorstwa p. M. Tarasiuk został przez Narodową Agencję Programu “Uczenie się przez całe życie” – Leonardo da Vinci zatwierdzony do realizacji. Tym razem kwota dofinansowania wynosi aż 105 408,00 Euro.

Po raz pierwszy projekt obejmuje dwa kierunki dokształcania młodzieży Zespołu Szkół w Chocianowie tj. mechatroniczny oraz obsługi turystycznej. Praktykę uczniowie odbędą w krajach, gdzie dana branża jest najbardziej rozwinięta, a partnerzy zagraniczni gwarantują ciekawe miejsca pracy. Grupa mechatroników odbędzie staż zawodowy w warsztatach oraz serwisach naprawczych przy zakładach i salonach samochodowych w Lipsku, głównie Volkswagen Automobile oraz Scholza i Richtera, a będzie obejmować zakres szeroko pojętej mechatroniki. Natomiast grupa obsługi turystycznej odbędzie staż zawodowy w hotelach w Ubedzie tj. RL Ciudad de Ubeda, Alvaro de Torres i Museo de Agricultura, w Hiszpanii. Zdobędą tam doświadczenie zawodowe z zakresu obsługi recepcji, części noclegowej, sali restauracyjnej, kuchni oraz zmywalni naczyń, a także organizacji imprez konferencyjnych.

Zdobyte doświadczenie jest szczególnie ważne w momencie ukończenia szkoły i perspektywie pomyślnego przystąpienia do Zewnętrznego Egzaminu Zawodowego oraz w przypadku poszukiwania pracy. Dodatkowo tak bogate doświadczenie zawodowe stwarza możliwość podjęcia działalności usługowej w dziedzinie napraw i serwisowania niezwykle skomplikowanych i nowoczesnych urządzeń, będących podstawowym wyposażeniem samochodu. Jest także gwarancją zdobycia pracy w wielu nowoczesnych zakładach przemysłowych, a także w obiektach obsługi turystycznej.

Staż zakończy się wydaniem imiennego Certyfikatu oraz dokumentu Europass-Mobilność potwierdzającego nabyte umiejętności zawodowe. Będzie to bardzo ważny dokument ułatwiający znalezienie pracy przyszłym absolwentom Technikum Zespołu Szkół w Chocianowie. Natomiast pozyskane praktyczne doświadczenia pozwolą na korelację umiejętności kształconych w szkole z potrzebami i wymaganiami nowoczesnego rynku pracy.