Uczniowie SP Trzebnice w naszej szkole

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół w Chocianowie cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród młodzieży. Świadczy o tym kolejna wizyta uczniów, tym razem siódmoklasistów, ze Szkoły Podstawowej z Trzebnic. Spotkanie to odbyło się 11 czerwca
i objęło prezentację wszystkich kierunków kształcenia prowadzonych w naszej placówce.

Podczas prezentacji kształcenia w zawodzie technik obsługi turystycznej, uczniowie mogli się dowiedzieć jak dynamicznie rozwija się branża turystyczna, a sam zawód jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie dobrze wykształconego, znającego języki obce i posiadającego wysokie umiejętności praktyczne pracownika. Uczniowie zapoznali się z wieloma projektami, które umożliwiają rozwijanie umiejętności zawodowych i językowych: Erasmus + Mobilność – staże w Hiszpanii, Erasmus + Młodzież – międzynarodowe wymiany w całej Europie, Projekt “Praktyki w Austrii dla najlepszych” – praktyki w Austrii. Dodatkowo w ramach kierunku uczniowie mają możliwość odbycia licznych praktyk i staży zagranicznych, m.in. w: Grecji, Włoszech, Niemczech, Francji, a także ukończenia kursów m. in.: barmańskiego, baristycznego, animatora czasu wolnego, rezydenta.

Uczniowie uczestniczyli również w zajęciach prowadzonych w Laboratorium Automatyzacji i Robotyzacji Procesów, poznając zasady kształcenia w zawodzie mechatronik. Pod nadzorem uczniów klasy drugiej i trzeciej technikum mechatronicznego mogli zapoznać się ze sposobami sterowania manipulatorami oraz robotami przemysłowymi. Prowadzili również rozmowy z uczniami na temat kształcenia w zawodzie mechatronik.

Kierunek Technikum Logistycznego zaprezentowany został przez naszych uczniów podczas zajęć w pracowni logistyki. Nasi goście dowiedzieli się czym jest Logistyka
i dlaczego jest tak ważna. Gdzie można ją spotkać, jak zastosować i jaka jest jej waga
w nowoczesnej gospodarce. Omówione zostały również prowadzone praktyki oraz nasza współpraca z zakładami przemysłowymi działającymi na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Ofertę edukacyjną prezentowali nauczyciele przedmiotów zawodowych oraz uczniowie naszej szkoły kształcący się w tych zawodach.