Uroczyste otwarcie pracowni zawodowych w Zespole Szkół w Chocianowie

Pracownia Automatyzacji i Robotyzacji Procesów Mechatronicznych powstała w wyniku adaptacji pomieszczeń po nieczynnej stołówce i kuchni szkolnej. W pomieszczeniach tych wykonano generalny remont polegający na wymianie instalacji elektrycznej, wymianie podłóg, remoncie ścian oraz zainstalowano klimatyzację i rolety zewnętrzne.

Prace te wykonano ze środków Powiatu Polkowickiego i koszt ich wyniósł 144.114,00 zł. Ponadto do pracowni zakupiono nowe meble na kwotę: 38.716,00 zł. Są to stoliki uczniowskie, krzesła, stoły warsztatowe , biurka itp. W pracowni zainstalowano nowy sprzęt komputerowy i multimedialny, którego wartość wynosi 76.327,00zł. Ogólna kwota środków, które przeznaczył Powiat Polkowicki na adaptację pomieszczeń wyniosła: 259.157,04 zł.

W pracowni znajdują się pomoce dydaktyczne zakupione z funduszy UE, Powiatu Polkowickiego oraz z projektu “Modernizacja Szkolnictwa Zawodowego na Dolnym Śląsku“.

Ponadto powstała również nowa pracownia Napędów i Sterowań Elektrycznych do której zostały zakupione nowe meble i wykonane stanowiska dydaktyczne wyposażone w sprzęt dydaktyczny firmy FESTO DIDACTIC umożliwiający wykonywanie zadań z zakresu projektowania i montażu układów sterowania i napędu elektrycznego.

Pracownia Automatyzacji i Robotyzacji Procesów Mechatronicznych jest wyposażona w nowoczesne stanowiska z zakresu: pneumatyki i elektropneumatyki, hydraulikę i elektrohydrauliki, sensoryki i robotyki oraz automatyzacji procesów produkcyjnych firmy FESTO DIDACTIC.

W obu pracowniach każdy uczeń może samodzielnie korzystać ze stanowiska dydaktycznego wykonując projekty.

Otwarcie nowych pracowni zawodowych stawia Zespół Szkół w Chocianowie w gronie jednej  z najlepiej wyposażonych i przygotowanych  do kształcenia w technikum mechatronicznym szkół w Polsce.