Logo: Zespół Szkół w Chocianowie

Zapraszamy pod odbiór dyplomów z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Odbiór w biurze 119 lub w sekretariacie.

A. Hruszowiec