Uwaga absolwenci ZSZ w Chocianowie

Tegoroczni absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Chocianowie, kierunków monter mechatronik i sprzedawca proszeni są o zgłaszanie się do sekretariatu szkoły w celu odebrania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.