Uwaga Maturzyści 2022

Przypominamy , że od 05.07.2022r. w sekretariacie szkoły są do odbioru świadectwa dojrzałości, odpisy świadectw. Ponadto absolwenci, którzy nie zdali tylko 1 egzaminu są uprawnieni do egzaminu poprawkowego , który odbędzie się 23.08.2022r.
Aby przystąpić do egzaminu należy złożyć w sekretariacie pisemne oświadczenie woli o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego (dokumenty w sekretariacie) nie później niż do 12.07.2022r.