Uwaga Rodzice i Uczniowie!!!

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronowirusa Minister Edukacji Narodowej w dniu dzisiejszym tj. 11.03.2020r. podjął decyzję o zawieszeniu zajęć dydaktyczno –wychowawczych w szkołach w terminie od 12 do 25 marca 2020r.
Od jutra tj.12.03. uczniowie Zespołu Szkół nie przychodzą do szkoły i pozostają w domu pod wyłączną opieką rodziców. Powyższe decyzje zostały podyktowane podjętymi działaniami dla spowolnienia rozprzestrzeniania się koronowirusa w naszym kraju.
Zawieszenie zajęć dotyczy także zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu.
Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły, ale realizują przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach.
Od 16 marca br. zawieszone zostają zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników.

Uczniu!
Ze względu na BEZPIECZEŃSTWO Twoje i Twoich najbliższych POZOSTAŃ W DOMU !!! Unikaj miejsc z dużymi skupiskami ludzi jak: Centra handlowe, komunikacja publiczna, kino, teatr itp.!
Rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz. Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowuj min.1 metr odległości od osób kaszlających lub kichających.
Śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.
Odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć czytając lektury, uzupełniając wiadomości, rozwijając kompetencje zawodowe. Skorzystaj z darmowej platformy epodręczniki.pl oraz z materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela.
Szczegółowe informacje nt. zajęć m.in. dla rodziców i uczniów dostępne są na stronie MEN:
https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach