Uwaga uczniowie klas I-III technikum i branżowej szkoły I stopnia

W związku z trwającymi w szkole maturami próbnymi dla klas IV –tych proszę zapoznać się ze zmienionymi  numerami sal lekcyjnych wywieszonymi w gablocie przy pokoju nauczycielskim jeśli zajęcia lekcyjne w dniu jutrzejszym czyli w środę i w czwartek są wg planu lekcji zaplanowane w godz. 2-5 lekcja  salach 208,206 i 209.