“Walory ekologiczne i przyrodnicze lasów chocianowskich” – 16.06.2021

W dniu 16 czerwca 2021 roku odbyły się warsztaty edukacji ekologicznej pn. „Walory ekologiczne i przyrodnicze lasów chocianowskich”. W warsztacie udział wzięło dziewięciu uczniów Zespołu Szkół w Chocianowie, z klasy 1A.

Działanie przeprowadzone w ramach Szkolnego Programu Edukacji Ekologicznej „Ja i moje środowisko” 2021r. przy wsparciu Nadleśnictwa w Chocianowie.

Zajęcia rozpoczęły się od przejścia pod siedzibę Nadleśnictwa w Chocianowie, gdzie swój początek ma Ścieżka Przyrodnicza „Uroczysko Czarne Stawy”. Następnie grupa wyruszyła w raj pieszy po terenach lasów chocianowskich. Po drodze młodzież dowiedziała się wielu informacji  dotyczących m.in. lokalnej fauny i flory, budowy lasów oraz torfowisk. Prowadzący zajęcia poruszali również kwestie problemów ochrony środowiska naturalnego na terenach Rezerwatu Przyrody „Czarne Stawy”.

Na zakończenie warsztatów odbyło się ognisko ze wspólnym pieczeniem kiełbasek.

Nauczyciele odpowiedzialni za przeprowadzenie warsztatu: Jowita Greń-Janas, Piotr Machoń.

Piotr Machoń
szkolny koordynator
edukacji ekologicznej