Walory ekologiczne i przyrodnicze lasów chocianowskich

W dniu 23 października 2019 roku odbyły się warsztaty edukacji ekologicznej pn. „Walory ekologiczne i przyrodnicze lasów chocianowskich”, realizowane w ramach Szkolnego Programu Edukacji Ekologicznej „Ja i moje środowisko” 2019. Działanie dofinansowane ze środków Powiatu Polkowickiego. W warsztacie udział wzięło 28 uczniów Zespołu Szkół w Chocianowie, z klasy 3 TA.

Zajęcia rozpoczęły się od przejścia pod siedzibę Nadleśnictwa w Chocianowie, gdzie swój początek ma Ścieżka Przyrodnicza „Uroczysko Czarne Stawy”. Następnie grupa wyruszyła w raj pieszy po terenach lasów chocianowskich. Po drodze młodzież dowiedziała się wielu informacji  dotyczących m.in. lokalnej fauny i flory, budowy lasów oraz torfowisk. Prowadzący zajęcia poruszali również kwestie problemów ochrony środowiska naturalnego na terenach Rezerwatu Przyrody „Czarne Stawy”.

Na zakończenie warsztatów odbyło się ognisko ze wspólnym pieczeniem kiełbasek.

Nauczyciele odpowiedzialni za przeprowadzenie warsztatu: Piotr Machoń, ks. Marcin Giemzik.

Piotr Machoń
szkolny koordynator
edukacji ekologicznej