Warsztat ekologiczny – Góry Stołowe

W dniach 11, 12 i 13 kwietnia 2012 roku odbyły się trzydniowe warsztaty edukacji ekologicznej (warsztat dodatkowy) pn. “Ochrona przyrody Parku Narodowego Gór Stołowych”. W warsztatach udział wzięło 12 uczniów z klas 4 TH i 2 TTL Zespołu Szkół w Chocianowie. Warsztaty przeprowadzone zostały na terenach Parku Narodowego Gór Stołowych oraz Kudowy Zdroju.

Celem warsztatu było nabycie umiejętności poruszania się po terenach objętych ochroną, prowadzenie obserwacji przyrody, zapoznanie uczniów z florą, fauną oraz geologią a także walorami turystycznymi Parku Narodowego Gór Stołowych i jego okolic.

Warsztaty edukacji ekologicznej pn. “Ochrona przyrody Parku Narodowego Gór Stołowych”. Warsztaty realizowane w ramach Szkolnego Programy Edukacji Ekologicznej “Ja i moje środowisko” w I półroczu 2012. Program finansowany przez Powiat Polkowicki.

Pierwszego dnia, po zakwaterowaniu w miejscu noclegu, uczestnicy warsztatów odwiedzili centrum Kudowy Zdroju oraz przeszli do Czermnej (dzielnica Kudowy Zdroju), gdzie zwiedzali XVIII wieczny Kościół św. Bartłomieja oraz przyległą do niego Kaplicę Czaszek.

Kolejnego dnia uczniowie odbyli rajd pieszy do Parku Narodowego Gór Stołowych. Punktem docelowym rajdu były Błędne Skały. Po drodze młodzież przeszła Ścieżką Dydaktyczną im. inż. Kazimierza Klimowicza “Czynna ochrona ekosystemów w PN Gór Stołowych”. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z unikalną rzeźbą terenu w postaci głębokich szczelin, labiryntów
i blokowisk skalnych oraz pojedynczych skał o niespotykanych kształtach. Ostatnim akcentem tego dnia było przejście oraz zwiedzanie zabytkowego, położonego w centrum Kudowy Zdroju, Parku Zdrojowego. Dzień zakończył się zajęciami teoretycznymi poświęconymi omówieniu bogactwa fauny i flory oraz historii i geologii Parku Narodowego Gór Stołowych. Podczas zajęć poruszano również temat konieczności ochrony środowiska naturalnego oraz właściwej organizacji wypraw turystycznych na tereny przyrodnicze objęte ochroną prawną.

Ostatniego dnia warsztatów młodzież zwiedzała Kudowę Zdrój ze zwróceniem szczególnej uwagi na zabytkowe zabudowania uzdrowiskowe
z XIX w. Uczestnicy wyjazdu odwiedzili następnie siedzibę Dyrekcji Parku Narodowego Gór Stołowych oraz Muzeum Żaby. Młodzież przeszła też Ścieżką Edukacyjną “Płazy”. Przed drogą powrotną do domu, uczniowie “relaksowali” się w Parku Wodnym.

Udział w warsztatach był nagrodą dla klasy 4 TH za zwycięstwo w szkolnym finale akcji zbierania surowców wtórnych.

Nauczyciel odpowiedzialny za przeprowadzenie warsztatu: Piotr Machoń.