Warsztaty edukacji ekologicznej pn. „Razem dla poprawy jakości powietrza”

W dniach 16 i 17 września 2021 roku odbyły się warsztaty edukacji ekologicznej pn. „Razem dla poprawy jakości powietrza”. W warsztacie udział wzięło 121 uczniów Zespołu Szkół w Chocianowie z klas 2TTL, 3TLP, 3TLG, 4TA, 3AG, 3AP, 3TBP, 3TTP.

Działanie to miało na celu promowanie ekologicznych i odnawialnych źródeł energii oraz zaznajomienie z programami w ramach których dofinansowywane są inwestycje w te źródła energii.

Młodzież po wcześniejszym przeszkoleniu przekonywała mieszkańców naszej Gminy o słuszności działań związanych z poprawą jakości powietrza. Koniecznością wymiany starych i nieefektywnych źródeł pozyskiwania energii cieplnej i elektrycznej na bardziej nowoczesne a przede wszystkim ekologiczne. Przekonywała też o konieczności zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery poprzez m.in. bardziej ekonomiczne wykorzystywanie środków transportu.

Czyste powietrze to kwestia kluczowa dla kolejnych pokoleń dlatego tak ważna jest edukacja społeczeństwa w tym zakresie. Nasze działania chronią środowisko a tym samym wpływają na poprawę jakości życia i zdrowia żywych organizmów.

Zajęcia przeprowadzono w ramach Szkolnego Programu Edukacji Ekologicznej „Ja i moje środowisko” 2021.

Nauczyciele odpowiedzialni za przeprowadzenie warsztatu: Edyta Wróblewska-Lis, Anna Świętoń, Nadzieja Guzowska, Katarzyna Chudzińska, Ireneusz Podolski, Piotr Machoń, Maciej Piotrowski.

Piotr Machoń
szkolny koordynator
edukacji ekologicznej