Warsztaty ekologiczne – Ochrona przyrody Parku Narodowego Gór Stołowych

W dniach 10, 11 i 12 października 2011 roku odbyły się trzydniowe warsztaty edukacji ekologicznej nr 8 pn. “Ochrona przyrody Parku Narodowego Gór Stołowych”. W warsztatach udział wzięło 25 uczniów z klasy 2 TTH Zespołu Szkół w Chocianowie. Warsztaty przeprowadzone zostały na terenach Parku Narodowego Gór Stołowych i Kudowy Zdrój.  Celem warsztatu było nabycie umiejętności poruszania się po terenach objętych ochroną, prowadzenie obserwacji przyrody, zapoznanie uczniów z florą, fauną oraz geologią a także walorami turystycznymi Parku Narodowego Gór Stołowych i okolic.

Sprawozdanie z przeprowadzania warsztatów Edukacji Ekologicznej nr 8 pn. “Ochrona przyrody Parku Narodowego Gór Stołowych” realizowanych w ramach Szkolnego Programy Edukacji Ekologicznej “Ja i moje środowisko” w II półroczu 2011. Program finansowany przez Powiat Polkowicki.

Pierwszego dnia, po zakwaterowaniu w miejscu noclegu, uczestnicy warsztatów odwiedzili siedzibę Dyrekcji Parku Narodowego Gór Stołowych oraz Muzeum Żaby. Młodzież przeszła teżŚcieżką Edukacyjną “Płazy”.

Kolejnego dnia uczniowie odbyli rajd pieszy do Parku Narodowego Gór Stołowych. Punktem docelowym rajdu były Błędne Skały. Po drodze młodzież przeszła Ścieżką Dydaktyczną im. inż. Kazimierza Klimowicza “Czynna ochrona ekosystemów w PN Gór Stołowych”. Uczniowie mieli okazje zapoznać się z unikalną rzeźbą terenu w postaci głębokich szczelin, labiryntów i blokowisk skalnych oraz pojedynczych skał o niespotykanych kształtach. Dzień zakończył się zajęciami poświęconymi omówieniu bogactwa fauny i flory oraz historii i geologii Parku Narodowego Gór Stołowych. Podczas zajęć poruszano również temat konieczności ochrony środowiska naturalnego oraz organizacji wypraw turystycznych na tereny przyrodnicze objęte ochroną prawną.

Ostatniego dnia warsztatów młodzież zwiedzała Kudowę Zdrój ze zwróceniem szczególnej uwagi na zabytkowe zabudowania uzdrowiskowe oraz park zdrojowy. Przed wyjazdem do domu uczniowie “relaksowali” się w Parku Linowym. Wyposażeni w zabezpieczenia alpinistyczne pokonywali przeszkody zainstalowane w koronach drzew na wysokości od 3 do 7 metrów nad ziemią. Większość wykazała się dużą odwagą i sprawnością fizyczną pokonując najtrudniejszą trasę.

Nauczyciele odpowiedzialni za przeprowadzenie warsztatu: Piotr Machoń, Wojciech Wróbel.