Warsztaty Ekologiczne w PGM Polkowice

W dniu 6 czerwca 2014 roku odbył się warsztat edukacji ekologicznej pn. “Ekologia na terenie powiatu polkowickiego”. Warsztaty realizowane w ramach Szkolnego Programu Edukacji Ekologicznej “Ja i moje środowisko” 2014. Program finansowany przez Powiat Polkowicki. W warsztacie udział wzięło szesnastu uczniów Zespołu Szkół w Chocianowie, z klasy 3 TB.

Warsztat przeprowadzony został na obiektach Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej Sp. z o. o. w Polkowicach. Warsztaty zatytułowane “Ścieżka edukacyjna PGM” prowadziły trzy specjalistki z Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej w Polkowicach.

Warsztaty rozpoczęły się od zapoznania uczestników z regulaminem zwiedzania obiektów PGM. Pierwszym obiektem, który obejrzała młodzież była stacja uzdatniania wody w Suchej Górnej. Następnie uczestnicy warsztatów przejechali do Trzebcza, gdzie znajduje się składowisko odpadów komunalnych. Ostatnim z odwiedzonych obiektów była oczyszczalnia ścieków komunalnych wraz z laboratorium położone w okolicach strefy ekonomicznej w Polkowicach. Uczestnicy wyjazdu mieli okazję zapoznania się oraz zaobserwowania procesów biologicznych, chemicznych i mechanicznych przebiegających w trakcie składowania i segregacji odpadów, uzdatniania wody do celów użytkowych oraz oczyszczania ścieków.

Nauczyciele odpowiedzialni za przeprowadzenie warsztatu: Piotr Machoń, Wojciech Wróbel.