Warsztaty ze studentami Wyższej Szkoły Bankowej z Wrocławia

17.11.2015 odwiedzili nas przedstawiciele Wyższej Szkoły Bankowej z Wrocławia. Celem spotkania z młodzieżą klas IV-tych była dyskusja nad zagadnieniem: Czy internet jest największym dobrodziejstwem czy zagrożeniem  dla ludzi żyjących w XXI w.?

Prowadzący studenci Dagmara i Piotr zainicjowali metodą debaty, żarliwą i interesującą merytorycznie dyskusję między młodzieżą klas IV TTL a IV TT i III TA. Wymieniano argumenty za dobrodziejstwem internetu takie jak: nieskrępowana rozrywka , wygodny shooping, komunikacja bez granic przestrzeni i czasu, możliwość debat tematycznych. Argumentujący  przeciw  internetowej wolności wskazywali na niekontrolowany przepływ informacji, zagrożenia wirusami, dilerownie używkami oraz programy szpiegujące.

Prowadzący dokonali przeglądu użytecznych technik  w zagadnieniu: Jak można bronić się przed wirtualnymi atakami? / zasada 10 min, brak reakcji i.t.p Jak odpowiadać konstruktywnie na komentarze oraz przećwiczyli z młodzieżą umiejętność selekcji informacji czyli rozróżniania faktu od opinii. W finale spotkania nastąpiła prezentacja uczelni i jej kierunków oraz atrakcyjnych  i praktycznych stron studiowania w Wyższej Szkole Bankowej. Miłym akcentem na zakończenie spotkania były  drobne gadżety pamiątkowymi dla wylosowanych spośród uczestników spotkania.