Warunki ubezpieczenia na rok szkol.2021/2022

Na  br rok szkolny Rada Rodziców podjęła decyzję o przyjęciu oferty ubezpieczenia grupowego dla uczniów Zespołu Szkół w Chocianowie Towarzystwa Ubezpieczeniowego Viener. W zakresie jednorazowej składki w wys. 57 zł wchodzą następujące świadczenia podstawowe:

ubezp
Składkę na ubezpieczenie dziecka od NNW proszę wpłacać wychowawcy do 24.09.2021r.