Wigilie klasowe – komunikat

Wigilie klasowe - Rozporządzenie Dyrektora (skan) (1202 pobrania )

Organizacja klasowych Wigilii w dniu 17.12.2021r.(piątek)  odbędzie się wg następującego porządku:
1-3 lekcja odbywają się wg planu zajęć lekcyjnych
10.35- 10.55 – wszystkie klasy wraz z nauczycielami mającymi z nimi lekcję na 4 godz. lekcyjnej  schodzą na halę sportową.
10.55-11.40 – wspólne kolędowanie z Dyrekcją, Gronem Pedagogicznym z okazji Świąt Bożego Narodzenia  (organizatorzy odpowiedzialni za przebieg: księża, katecheci, n-ciele wych.fiz., opiekun nagłośnienia)
5-6 lekcja – Wigilie klasowe w pracowniach wg poniższego przydziału:

7 lekcja – sprzątanie klas po wigilii

 1. Klasa 1TTM -p.B.Rolska    sala 10
 2. Klasa 3TBP- p.M.Piotrowski sala 114
 3. Klasa 3TAG- p.J.Ślipko sala 118
 4. Klasa 2TA- p.R.Łukaszewska sala 102
 5. Klasa 3TTP- p.K.Chudzińska sala 104
 6. Klasa 1TL- p. A.Malik-Demiańczuk sala 111
 7. Klasa 3TLG- p.A.Świętoń sala 209
 8. Klasa 2TTL- p.N.Guzowska sala 206
 9. Klasa 3TLP- p.E.Wróblewska-Lis sala 203
 10. Klasa 4TT- p.W.Wróbel sala 201
 11. Klasa 3TTG- p.Z.Mazur sala 217
 12. Klasa 1TA- p.M.Tarasiuk sala 215
 13. Klasa 3AP- p.P.Machoń     sala gimnast.
 14. Klasa 1B- p.M.Światłoń-Szydełko sala gimnastyczna
 15. Klasa 4TLM- p.A.Muc sala 213
 16. Klasa 4TA- p.P.Machoń  sala gimnast.

UWAGA!  Zmiana w organizacji pracy w dniu 17.12.2021r. dla klas nie organizujących spotkań opłatkowych:

Klasy które nie organizują Wigilii : 1A, 2A, 3AG oraz 3TAP ( od 5 lekcji kontynuują zajęcia wg planu zajęć lekcyjnych na dzień 17.12.2021r.     (plan lekcji + zastępstwa).
I tak :
Klasa 1A/kwarantanna/ od 4l.- okienko w zaj. zdalnych
5i6l.- zajęcia zdalne wg planu lekcji
Klasa 3BG- / nieobecna/ zajęcia praktyczne u pracodawcy
Klasa 3TAP- 5l.- p.A.Kręgiel język angielski
6l.- p.D.Krowiak język polski
7l i dalsze lekcje wg planu lekcji
Klasa 3AG-   4l.- p.A.Gurgul – sala gimnast.
5l.- p. A.Łuczkowiec-Waśko -zaj. z pedagogiem s.11
6l.- p.J.Śledź s.11
7i8l.- wg planu lekcji
Klasa 2A- ( zajęcia zakończone) – do domu

Nauczyciele bez wychowawstw w czasie spotkań opłatkowych klas  pozostają w pracy do dyspozycji dyrektora.