“Wiosenne orzeźwienie” – konkurs fotograficzny

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym pt. “Wiosenne orzeźwienie”.

Szczegóły poniżej

Zasady konkursu

Głównym organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół w Chocianowie.

 1. Konkurs odbywa się w ramach Szkolnego Programu Edukacji Ekologicznej pn. “Ja i moje środowisko” 2015r., program współfinansowany jest przez Powiat Polkowicki.
 2. Prace należy dostarczyć do  15 maja 2015r.
 3. Prace przyjmowane będą przez nauczycieli: panią Ewelinę Kulesza i pana Piotra Machonia
 4. Przygotowane zdjęcia muszą być autorstwa uczestnika.
 5. Przyjmowane będą prace robione tylko w kwietniu i maju 2015r.
 6. Każdy z uczestników może dostarczyć do trzech zdjęć zapisanych na:
  • CD w formacie JPG lub na nośnikach zewnętrznych, w rozdzielczości ok. 1860x2480px umożliwiającym wydruk wysokiej jakości (300 dpi) – w przypadku zdjęć cyfrowych,
  • lub w Negatywie – w przypadku zdjęć robionych lustrzanką.
 7. Dostarczone prace powinny zawierać poniższe informacje, w innym przypadku prace będą zdyskwalifikowane:
  • imię i nazwisko autora,
  • klasa,
  • jakim aparatem zostały wykonane zdjęcia.

Nagrody

 1. Nagrody ufundowane zostały przez Powiat Polkowicki.
 2. Przy ocenie prac, Jury konkursu weźmie pod uwagę jakość techniczną, zgodność tematyczną  oraz wartość artystyczną.
 3. Autorzy trzech najlepszych zdjęć otrzymają cenne nagrody.
 4. Czas trwania konkursu do 15 maja 2015r.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 22 maja 2015r.
 6. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu, liście laureatów oraz oficjalne wręczenie nagród  odbędzie się 22 maja 2015r. w czasie trwania Dnia Sportu Szkoły.

Ustalenia dodatkowe

 1. Oddane prace nie będą zwracane uczestnikom.
 2. Autorzy prac automatycznie przekazują Organizatorowi prawo do bezpłatnego rozpowszechniania prac konkursowych, a także nazwisk autorów w celach promocji szkoły z zachowaniem praw autorskich. Będą one wykorzystywane bez ograniczeń  i bez odrębnej umowy.
 3. Udział w Konkursie oznacza, iż uczestnik konkursu zapoznał się z jego regulaminem i akceptuje go bez zastrzeżeń.