Wizyta KGHM

W zeszłym tygodniu szkołę odwiedzili przedstawiciele Zakładów Górniczych Polkowice – Sieroszowice. Po spotkaniu z Dyrekcją Szkoły i kierownikiem szkolenia praktycznego goście zostali zapoznani z bazą dydaktyczną szkoły. Nauczyciele przedmiotów zawodowych mechatronicznych zaprezentowali sposób i zakres wiedzy zdobywany przez uczniów podczas nauki w szkole. W trakcie rozmowy przedstawione zostały też wartości i umiejętności oczekiwane przez pracodawcę zatrudniającego absolwentów szkół technicznych.

Kolejnym etapem wizyty było spotkanie z uczniami klas czwartych  i trzecich o profilu mechatronicznym. Młodzież została zapoznana z obszarem i zakresem działań kopalni KGHM Polkowice- Sieroszowice, a przede wszystkim z obszarem elektryczno- teleinformatycznym. Po prezentacjach multimedialnych nastąpił czas pytań i odpowiedzi dotyczących pracy w zakładach górniczych, profilu pracownika oraz przebiegu procesu rekrutacji i możliwości zatrudnienia.