Wizyta studyjna przedstawicieli władz Powiatu Lubińskiego oraz oświaty w Zespole Szkół

Na zaproszenie Wicestarosty Krzysztofa Nestera w dniu 15 października 2019 r. w Zespole Szkół w Chocianowie odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli: władz Zarządu Powiatu Lubińskiego oraz kadr zawodowych szkół ponadpodstawowych. Gości oprowadziła po szkole pani Dyrektor Bożena Wiszniewska w towarzystwie Wicestarosty oraz Kierownik szkolenia praktycznego. W trakcie wizyty nauczyciele przedmiotów zawodowych branży mechatronicznej  zaprezentowali pracownie mechatroniczne i podzielili się swoimi doświadczeniami dotyczącymi kształcenia zawodowego w zawodzie technik mechatronik  oraz branżowej szkole I stopnia mechatronik.

W laboratorium napędów i sterowań elektrycznych i laboratorium sterowników przemysłowych, nauczyciel prowadzący zajęcia przedstawił możliwości edukacyjne pracowni i realizowanych w niej zajęć zawodowych. W trakcie prezentacji zwrócił uwagę na ich zasadnicze znaczenie w kształtowaniu umiejętności praktycznych uczniów. Model kształcenia zawodowego wdrożony w Zespole Szkół w Chocianowie od lat opiera się na kształceniu modułowym z dużą ilością zajęć praktycznych (szacuje się je na poziomie 70-80%). Ponadto goście zapoznali się z pracownią podstaw mechatroniki, pracownią technologii i konstrukcji mechanicznych oraz pracownią projektowania i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie.

Nie było by tak kompetencyjnej jakości kształcenia gdyby nie wsparcie i duży wkład finansowy władz Starostwa Polkowickiego co podkreślił w trakcie spotkania  Wicestarosta  Krzysztof Nester. Efekty tej współpracy goście mogli zobaczyć podczas wizyty w naszej szkole. Od lat Zespół Szkół w Chocianowie czynnie bierze udział w  zadaniach i projektach finansowanych w ramach projektów unijnych, co jeszcze bardziej podnosi jakość i efekty kształcenia oraz rangę szkoły w naszym regionie. Nauczyciele przedmiotów zawodowych ustawicznie doskonalą swoje kompetencje i kwalifikacje uczestnicząc w licznych prestiżowych szkoleniach i kursach kształcenia zawodowego a zdobytą wiedzę i umiejętności na bieżąco wdrażają w proces edukacyjny uczniów.

Goście z dużym zainteresowaniem i nieukrywanym podziwem obejrzeli pracownie kształcenia zawodowego branżowego i uzyskali odpowiedzi na nurtujące ich pytania.