Wizyta w oczyszczalni ścieków

W dniu 15 maja 2015 roku odbył się warsztat edukacji ekologicznej pn. “Procesy technologiczne w oczyszczaniu nieczystości”. W warsztacie udział wzięło dziewiętnaście uczennic Zespołu Szkół w Chocianowie, z klasy 1 TT. Warsztat przeprowadzony został na obiekcie Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego Sp. z o. o. w Chocianowie. Zajęcia prowadzili specjaliści z PWK w Chocianowie.

Zajęcia realizowane w ramach Szkolnego Programu Edukacji Ekologicznej “Ja i moje środowisko” 2015. Program finansowany ze środków Powiatu Polkowickiego.

Warsztaty rozpoczęły się od zapoznania uczestników z regulaminem zwiedzania Oczyszczalni Ścieków w Chocianowie. Następnie uczestnicy warsztatów mieli okazję zapoznania się oraz zaobserwowania procesów biologicznych, chemicznych i mechanicznych, które przebiegają w trakcie oczyszczania ścieków.

Na zakończenie zajęć odbyło się wspólne ognisko.

Nauczyciele odpowiedzialni za przeprowadzenie warsztatu: Piotr Machoń, Wojciech Wróbel.