Wolontariusze z Chocianowa z wizytą u Starosty Powiatu Polkowickiego

W październiku 2019r. na zaproszenie Starosty Powiatu Polkowickiego  pana Kamila Ciupaka uczniowie Zespołu Szkół w Chocianowie wraz z organizatorką wyjazdu  p.Beatą Rolską i opiekunką panią Dorotą Krowiak  uczestniczyli w spotkaniu, które odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego.

Gospodarze – Starosta  Polkowicki Pan Kamil Ciupak  i Wicestarosta Pan Krzysztof Nester –  byli zainteresowani udziałem wolontariuszy w akcji Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia, w ramach której 15- osobowa grupa wyjechała na Ukrainę i   pracowała na cmentarzu w Żwańcu niedaleko Kamieńca Podolskiego.

mogilaAkcja  ta organizowana była już po raz dziesiąty przez fundację Studio Wschód, TVP Polonia i Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.  Wyjazd  był dla uczniów piękną lekcją patriotyzmu, okazją do poznania historii swoich rodzin jak również historii naszego narodu. W miłej  i serdecznej atmosferze przy słodkim  poczęstunku  uczniowie wraz z opiekunkami opowiadali  gospodarzom spotkania o swoich odczuciach, wrażeniach,  emocjach, przygodach,  przeszłości i teraźniejszości Polaków na Kresach, o wartościach przyświecających młodym ludziom, planach powrotu na Ukrainę  w przyszłym roku kalendarzowym. Dla przybliżenia klimatu wyjazdu, opowieści poparte były przygotowaną przez młodzież prezentacją multimedialną, bogatą w piękne zdjęcia z pracy   i różnych spotkań (w tym: z młodzieżą należącą do Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego  w Kamieńcu Podolskim, a  także z Biskupem Diecezji Kamieniecko-Podolskiej Leonem Dubrawskim, który był pod wielkim wrażeniem akcji, rejsu statkiem po Dniestrze, wizyty w Chocimiu i we Lwowie.

Na pożegnanie w  dowód uznania za pracę na rzecz kultywowania polskości, dbałości o polskie nekropolie  na Kresach Starostowie obdarowali przybyłych upominkami.

 

Beata Rolska