Współpraca z branżą logistyczną

Zespół Szkół w Chocianowie współpracuje z następującymi firmami w zakresie profilu logistycznego.