Współpraca z branżą mechatroniczną

Zespół Szkół w Chocianowie współpracuje z następującymi firmami w zakresie profilu mechatronicznego.