Wycieczka zawodoznawcza do Atlas Copco spółka z o.o.

W dniu dzisiejszym tj. 30.04.2015 uczniowie klas: II TA i III TA odwiedzili wraz z doradcą zawodowym Krystyną Zborowską oraz nauczycielką przedmiotów zawodowych Małgorzatą Tarasiuk, firmę Atlas Copco spółka z o.o mieszczącą się w LSSE, w podstrefie polkowickiej a  zajmującą się produkcją, sprzedażą i serwisem maszyn w 4 obszarach biznesowych: techniki narzędzi dla przemysłu, techniki budowlanej techniki, techniki górniczej, techniki sprężonego powietrza.

Firma powstała w Szwecji w 1873r., Jej siedziba mieści się w Sztokholmie, a działalność jest prowadzona w ponad 170 krajach świata. W 2012 roku grupa Atlas Copco zatrudniała około 39 800 pracowników i przychody w wysokości 90,5 mld koron szwedzkich (10,5 mld euro).  Jej macierzyste zakłady mieszczą się   w Örebro . W Polsce rozpoczęła działalność od 1994r.Obecnie w kraju zatrudnia ponad 350 osób posiadając swoje oddziały w głównych miastach oraz przedstawicieli handlowych i serwisowych we wszystkich rejonach Polski. Obecnie Grupa Atlas Copco jest czołowym na świecie producentem sprężarek stacjonarnych i sprężarek przewoźnych, generatorów, sprzętu budowlanego i maszyn górniczych oraz narzędzi przemysłowych. W KGHM firma obsługuje 44 wiertnice i kotwiarki BOOMER, 11 ładowarek oraz unikatowe w skali produkcji światowej wiertnice geologiczne DIAMEC robiące odwierty na gł.1800m.

Specyfiką działalności firmy w strefie polkowickiej oraz szczegółową prezentację wiertnicy przedstawił jej pracownik Pan Arkadiusz Kubarycz – specjalista serwisu ds. maszyn podziemnych.

Uczniowie na placu przed siedzibą zakładu, zapoznali się budową i wyposażeniem tej imponującej maszyny górniczej, jej systemem pneumatycznym, hydraulicznym, elektrycznym, systemem czujników i bezpieczeństwa pracy (Polska posiada najwyższe normy bezpieczeństwa kabin). Mogli także osobiście zająć miejsce operatora i posterować wysięgnikiem o kącie obrotu 360.

Następnie na Sali konferencynej obejrzeli prezentację i wysłuchali informacji o historii powstania, strukturze organizacyjnej oraz szczegółowych produktach firmy. Poznali także uwarunkowania podjęcia pracy  na stanowisku operatora lub serwisanta maszyn podziemnych.

Atutem i dewizą firmy jest utrzymywanie ciągłości zatrudnienia pracowników aż do emerytury, ale po sprawdzeniu się na okresie próbnym i przejściu odpowiednich szkoleń min. 40 godz. rocznie. Akceptację taką uzyskują wyłącznie pracownicy, którzy chcą się rozwijać i uzyskują wyniki jakościowe.

W następnym roku szkolnym dwójka uczniów naszej szkoły rozpocznie praktykę na stanowisku serwisanta maszyn podziemnych. Trwają także przygotowania do stworzenia możliwości przyjmowania przez firmę rokrocznie po 2 absolwentów kończących Technikum w zawodzie mechtronik. W przyszłości firma chciałaby stworzyć możliwości odbywania praktyk przez uczniów także poza szkolnym programem edukacyjnym kształcenia zawodowego. W trakcie naszego pobytu spotkała nas miła niespodzianka gdyż odwiedził nas absolwent już zatrudniony w firmie i bardzo pozytywnie oceniany przez kierownictwo pan Rafał Bahrij, który wyraził swoje zadowolenie z decyzji podjęcia w niej pracy i mile wspominał lata edukacji zawodowej w naszej szkole.