Kategoria Technikum mechatroniczne

Best Apprentice Award

Pracownik montażu końcowego silnika, firmy Volkswagen Motor Polska, Tomasz Bakajew, absolwent kształcenia w zawodzie monter mechatronik z Chocianowa, otrzymał nagrodę “Best Apprentice Award”.  Wyróżnienie to przyznawane jest najlepszym na świecie absolwentom nauki zawodu w dowód uznania za zdobycie ponadprzeciętnych kompetencji…

InnoTrans Berlin 2014

Dnia 26 września 2014 roku trzydziestoosobowa grupa uczniów Technikum Logistycznego i Mechatronicznego Zespołu Szkół w Chocianowie uczestniczyła w największych na świecie targach poświęconych przede wszystkim transportowi szynowemu. Udział w targach był możliwy dzięki realizacji przez Zespół Szkół w Chocianowie projektu…