Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 18 marca 2020 r. dotycząca egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzonego w sesji styczeń – luty 2020

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/20200318InfWynEPKwZ.pdf

W związku z komunikatem Dyrektora OKE, wyniki uczniów, którzy zdawali egzamin w sesji

styczeń-luty 2020, będą przekazane za pomocą e- dziennika przez wychowawcę klasy.

Wyniki absolwentów będą przekazane zgodnie z procedurą:

  1. napisz e-mail pod adres ksp.zschocianow@wp.pl
  2. podaj w nim swoje imię, nazwisko, Pesel oraz rodzaj egzaminu, który zdawałeś
  3. otrzymasz tą drogą informację zwrotną.

Uwaga!

Osoby, które nie zdały, mają czas na złożenie deklaracji na kolejną sesję do 31.03.2020r.

Proszę o odnalezienie pod wskazanym linkiem załącznika nr 3 – deklarację przystąpienie do egzaminu, wypełnienie jej i przesłanie skanu lub zdjęcia na e-mail ksp.zschocianow@wp.pl zatytułowanego „Deklaracja”.

Formuła 2012 (kwalifikacje „jednoliterowe”)  – https://oke.wroc.pl/aktualnosci/egzamin-potwierdzajacy-kwalifikacje-w-zawodzie-72/

Formuła 2017 (kwalifikacje „dwuliterowe”)  – https://oke.wroc.pl/aktualnosci/egzamin-potwierdzajacy-kwalifikacje-w-zawodzie-71/