Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2022/23

Komisja rekrutacyjna w Zespole Szkół w Chocianowie ogłasza wyniki naboru kandydatów do szkoły:

  • Technik mechatronik – przyjęto 45 kandydatów
  • Technik logistyk – przyjęto 45 kandydatów
  • Technik organizacji turystyki – przyjęto 30 kandydatów
  • oraz Branżowej Szkoły I stopnia – przyjęto łącznie – 60 kandydatów

Wszystkie klasy/szkoły posiadają już komplet kandydatów.